Välkommen till Greger Wiklunds hemsida
Tidningsartiklar där min far Kjell Wiklunds framfart på löparbanorna presenteras
Tidningsartiklar för Kjell Wiklund perioden 1952-1960
Avslutade hemsidor för IFK Luleå p-91
Säsongen 2004-2005
Säsongen 2006